Maison Bironette
                                 Bed, Breakfast en Brocante in de Belgische Ardennen

Algemene voorwaarden Bed and Breakfast  Maison Bironette.

Wij heten u van harte welkom in Maison Bironette  

Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

- De eigenaar van B&B “Maison Bironette” kan zich (indien nodig) laten vervangen door

een vertegenwoordiger.

- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed &

Breakfast Maison Bironette Rue Birondai 8 6997 te Biron (SOY) Belgie.

Hierna te noemen de B&B

.- Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden

van kracht.

- Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos

verstrekt aan de gebruikers. Ook is het mogelijk deze uit te printen via de

website.

- Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

- De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van

eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor

rekening van de gebruikers.

- Alle risico's met betrekking tot een verblijf in of rond  de B&B  zijn voor

rekening van de gebruikers.

- Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van

eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed

aan de eigenaar.

- Gasten/ huurders dienen instructies van de beheerder op te volgen.

- De beheerder kan gasten/huurders, bij overtreding van deze Algemene

Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot

De B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf

van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

- De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil

tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

- Gasten/huurders van de B&B dienen zich te houden aan het onderstaande

Huishoudelijk Reglement

                                 

2. Reservering en bevestiging

- De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail

worden aangegaan.

- Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de B&B u een bevestiging

(mits plaats beschikbaar).

- Voor het direct reserveren van een verblijf in de B&B worden geen extra

kosten in rekening gebracht.

- Wij vragen bij een reservering een aanbetaling van 25%. Zodra deze aanbetaling

op onze rekening staat is de boeking definitief. De hoogte van de aanbetaling

wordt via het reserveringsformulier naar u toegezonden per mail. In sommige

gevallen, wordt de aanbetaling contant betaald bij aankomst. Dit door b.v. kort

voor aankomstdatum boeken. Het restantbedrag rekent u contact of per pin/bankcontact bij aankomst.

. Mogelijke extra’s rekent u contant of per pin/bankcontact af bij u vertrek.

3. Betaling

- De verblijfskosten in de B&B dienen voor 25 % bancair aanbetaald

dienen te worden. Het restant van de verblijfskosten dienen bij vertrek contact te

worden afgerekend of via internetbankieren bij de receptie.

- Voor de overige kosten zoals b.v. drinken dient u bij vertrek contant af te rekenen

of via internetbankieren bij de receptie. De eigenaar kan in overleg met de

gebruiker van deze voorwaarde afwijken.

 

4. Annulering

- Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te

komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor

vrijgevallen kamer alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering geldt de volgende regeling voor terugbetaling:

Annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Annulering tot 21 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs.

Annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs.

Annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs.

Een annulering dient u via e-mail of per post te melden.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

- Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.

- Op de dag van aankomst kunt u na 16.00 uur uw kamer  gebruiken.

- Op de dag van vertrek dient uw kamer  om 11.00 uur vrij te zijn.

- Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

- Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

- Ontbijt, tussen 8.30 en 10.00 uur staat het ontbijt voor u klaar

- Geluidsoverlast; met name tussen 23.00 en 08.00 uur dient geluidsoverlast te

worden voorkomen.

- Radio's en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.

- Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.

- Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder

 bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.

- De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden

   verlaten, zoals bij aankomst aangetroffen.

- Een brandblusapparaat staat ter beschikking op elke verdieping. In geval vanbrand direct de beheerder waarschuwen.

- De E.H.B.O. doos bevindt zich beneden bij de receptie.

- De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

- Huisdieren zijn alleen in overleg met de eigenaar toegestaan.

- Aan het interieur en/of meubilair mogen (zonder toestemming van de

beheerder) geen veranderingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.

- Roken in  de B&B is niet toegestaan volgens de wet van 22 decemeber 2009. Wanneer u wilt roken kan dit buiten.